Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:25
kontakt
CCS

Komunikaty

27/06/24 19:07  brak uprawnień CCS SA (18/2024) Korekta raportu bieżącego nr 14/2024
18:49  brak uprawnień CCS SA (17/2024) Uchwalenie zmiany statutu spółki.
18:41 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2024 r.
18:29 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Uchwalenie zmiany statutu spółki.
18:12  brak uprawnień CCS SA (16/2024) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:07  brak uprawnień CCS SA (15/2024) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
18:05 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
17:56 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.
17:51  brak uprawnień CCS SA (14/2024) Treść uchwał podjętych w 27 czerwca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
17:41 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w 27 czerwca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
24/05/24 15:57  brak uprawnień CCS SA (13/2024) Projekt zmian statutu spółki
15:52  brak uprawnień CCS SA (12/2024) Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00
15:47  brak uprawnień CCS SA (11/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00.
15:41 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekt zmian statutu spółki
15:34 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Propozycja zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2023 r.