Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 22:45
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

06/11/23 18:14 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/23 14:54 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za 3Q2023
28/09/23 20:05 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/23 20:54 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów za 1h2023
10/08/23 10:02 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/07/23 18:47 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
28/06/23 15:42  brak uprawnień W wyniku wezwania nabytych zostało 397 akcji ZPC Otmuchów
15:08  brak uprawnień Komunikat o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA
14/06/23 15:41 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 14 czerwca 2023 r.
15:32 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2023 r.
05/06/23 13:07 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Krajową Grupą Spożywczą S.A. w zakresie sprzedaży i dostawy cukru.
02/06/23 11:39 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31/05/23 10:29 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
30/05/23 17:47 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/23 16:15  brak uprawnień Cena za akcję proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej - zarząd ZPC Otmuchów