Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:51
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

12/08/22 23:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/22 14:55 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za I półrocze 2022 roku
15/07/22 14:21 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Powołanie osób zarządzających w ZPC Otmuchów S.A.
30/06/22 18:51 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
29/06/22 21:23 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.
15/06/22 17:06 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
08/06/22 17:50  brak uprawnień ZPC Otmuchów rozpoczął analizy perspektyw działalności grupy
17:35 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia analiz perspektyw działalności Grupy Otmuchów
02/06/22 22:53 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku
22:08 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r.
06/05/22 19:40 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/22 18:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za I kwartał 2022 rok
31/03/22 00:59 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A.
00:55 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A.
11/03/22 19:47 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za 2021 rok