Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 20:12
kontakt
DECORA

Komunikaty

12/09/23 09:15 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
06/09/23 16:26 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
25/08/23 07:36 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/23 13:46  brak uprawnień Decora szacuje, że zysk netto grupy w I poł. '23 wzrósł o 46 proc. do 33,4 mln zł
13:38 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2023 roku.
23/06/23 14:16 DECORA: Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 22 czerwca 2023 r.
22/06/23 13:24  brak uprawnień DECORA SA (2/2023) Decora Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
13:17  brak uprawnień Decora wypłaci 21,1 mln zł dywidendy z zysku za '22
13:08 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwały o wypłacie dywidendy
13:01 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 22 czerwca 2023 r.
12:52 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
30/05/23 22:37 DECORA: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomień z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
09:25  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Decory do 47,1 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
29/05/23 11:33 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
22/05/23 11:56 DECORA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.