Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:20
kontakt
DECORA

Komunikaty

28/06/24 14:29 DECORA: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
27/06/24 10:00 DECORA: Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
24/06/24 11:11 DECORA: Zawarcie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności
12/06/24 13:21 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.
13:18  brak uprawnień Decora wypłaci 3 zł dywidendy z zysku za '23
13:14 DECORA: Wybór członka Rady Nadzorczej - Jakub Byliński
13:05 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwały o wypłacie dywidendy
12:55 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 12 czerwca 2024 r
10/06/24 12:17 DECORA: Wycofanie żądania głosowania grupami
05/06/24 16:58 DECORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
23/05/24 16:26  brak uprawnień DECORA SA (1/2024) Decora Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:53 DECORA: Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 KSH porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13/05/24 14:16 DECORA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 12 czerwca 2024 r.
10/05/24 07:40 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/24 11:47  brak uprawnień Decora szacuje, że zysk netto grupy wzrósł w I kw. o 35,5 proc. rdr do 22,5 mln zł