Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:34
kontakt
URSUS

Komunikaty

29/06/22 20:52 URSUS S.A. w upadłości: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
20:51 URSUS S.A. w upadłości: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
23/06/22 16:01 URSUS S.A. w upadłości: Aktualizacja informacji nt. planowanych na dzień 29 czerwca 2022 roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
01/06/22 16:30 URSUS S.A. w upadłości: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku (w drugim terminie)
16:29 URSUS S.A. w upadłości: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku (w pierwszym terminie)
16:25 URSUS S.A. w upadłości: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r. (w drugim terminie)
16:22 URSUS S.A. w upadłości: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r. (w pierwszym terminie)
27/05/22 14:45 URSUS S.A. w upadłości: URSUS S.A. w upadłości formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/22 20:09 URSUS S.A. w upadłości: Ogłoszenie upadłości wobec spółki zależnej Emitenta - Ursus Dystrybucja sp. z o.o.
06/05/22 19:04  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki URSUS S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
16:57 URSUS S.A. w upadłości: Oddalenie zażalenia URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. złożonego przez URSUS S.A. w upadłości wniosku o wszczęcie postepowania karnego, celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników KNF.
05/05/22 17:40 URSUS S.A. w upadłości: Oddalenie zażalenia dłużnika URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 września 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie zmiany Syndyka
09:44 URSUS S.A. w upadłości: Uprawomocnienie się postanowienia o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A.
09:37 URSUS S.A. w upadłości: Oddalenie zażalenia wierzyciela Emitenta od pkt VI (rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A.
29/04/22 19:26 URSUS S.A. w upadłości: URSUS S.A. w upadłości