Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:34
kontakt
INPRO

Komunikaty

04/08/22 14:06 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
11/07/22 17:52  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
08/07/22 14:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
07/07/22 15:55  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela)
13:40  brak uprawnień Grupa Inpro sprzedała w II kwartale 119 lokali wobec 191 przed rokiem
13:04 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2022 roku.
29/06/22 13:47 INPRO S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank SA.
24/06/22 13:54  brak uprawnień Inpro wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za '21
13:52 INPRO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 24 czerwca 2022 r.
INPRO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy
13:51 INPRO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
07/06/22 11:39 INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem
02/06/22 13:02 INPRO S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
13:00 INPRO S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
26/05/22 07:20 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego