Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 14:39
kontakt
ELEKTROTI

Komunikaty

12/07/24 17:19 ELEKTROTIM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
25/06/24 16:16  brak uprawnień Elektrotim wypłaci 2,5 zł dywidendy z zysku netto za '23
16:14 ELEKTROTIM S.A.: Rozszerzenie składu Zarządu ELEKTROTIM S.A. i powołanie od dnia 1 lipca 2024 roku dwóch nowych Członków Zarządu w kadencji 2022-2024
16:13 ELEKTROTIM S.A.: Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
16:11 ELEKTROTIM S.A.: Powołanie Przewodniczącego oraz dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
16:10 ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.06.2024 r.
16:09 ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwały nie podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
16:08 ELEKTROTIM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
14/06/24 09:15 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
09:11 ELEKTROTIM S.A.: Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zarządzającą
10/06/24 11:48 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
11:39 ELEKTROTIM S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
07/06/24 16:16 ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
14:01 ELEKTROTIM S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 25.06.2024 r.
29/05/24 13:56  brak uprawnień Elektrotim nową strategię opublikuje nie wcześniej niż w '25; rozbudowuje backlog