Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:46
kontakt
ELEKTROT

Komunikaty

29/11/22 16:04 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o Aneksie do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A.
11:21 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź - budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska - RPZ Radogoszcz
16/11/22 14:08  brak uprawnień Elektrotim spodziewa się poprawy wyników w IV kw.; w nowej strategii odniesie się do polityki dywidendowej
15/11/22 08:56  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec września 2022 r. wynosił ponad 710 mln zł
05:56 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/22 08:56  brak uprawnień Oferta Elektrotimu za 29,95 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja
08:52 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
27/09/22 13:42  brak uprawnień Elektrotim liczy na poprawę wyników w drugim półroczu 2022 r.
07:20  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec czerwca 2022 r. wynosił ok. 647,5 mln zł
06:14 ELEKTROTIM S.A.: ELEKTROTIM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/22 08:46 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.
11/08/22 14:44  brak uprawnień Elektrotim zwiększył do 278,7 mln zł wartość umowy na budowę bariery na białoruskiej granicy
14:31 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu aneksu do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
08/08/22 14:57 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu
02/08/22 13:10 ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrubucja S.A. Oddział Warszawa - - budowa stacji 110kV Małopole