Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 20:52
kontakt
MANGATA

Komunikaty

17/01/24 16:20 MANGATA HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
21/12/23 13:53 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Jacka Osowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
13:38 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
13:21 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
24/11/23 12:26 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
12:09 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
23/11/23 15:58 MANGATA HOLDING SA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
15:43 MANGATA HOLDING SA: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
22/11/23 15:55 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.
07/11/23 10:15  brak uprawnień Mangata Holding miała 100,1 mln zł EBITDA za 3 kwartały '23 wobec 133,9 mln zł rok wcześniej
06:56  brak uprawnień Wyniki Mangaty w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:27 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/10/23 08:22  brak uprawnień DM BOŚ obniżył wycenę Mangaty do 110,4 zł; nadal rekomenduje "kupuj"
12/09/23 12:45  brak uprawnień Mangata Holding zakłada realizację inwestycji w '23 na poziomie ok. 65-70 mln zł
06:32  brak uprawnień Wyniki Mangaty w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)