Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:44
kontakt
MANGATA

Komunikaty

19/05/22 11:40  brak uprawnień Przychody Mangaty mogą w 2022 roku wzrosnąć do 1 mld zł, inwestycje sięgną 60-85 mln zł
18/05/22 15:24  brak uprawnień Mangata wypłaci 4,80 zł dywidendy na akcję
15:20 MANGATA HOLDING SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15:18 MANGATA HOLDING SA: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda)
15:16 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 18 maja 2022 roku
15:13 MANGATA HOLDING SA: Temat: Zmiana do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 zgłoszona przez akcjonariusza podczas ZWZ MANGATA HOLDING S.A.
15:11 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 18 maja 2022 roku.
17/05/22 17:28  brak uprawnień Zysk netto Mangata Holding w I kw. '22 wzrósł do 24,7 mln zł
17:13 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/04/22 16:45 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A
15:23 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
15:06  brak uprawnień Mangata chce wypłacić 4,50 zł dywidendy na akcję
14:56 MANGATA HOLDING SA: Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 wraz z oceną RadyNadzorczej
07/04/22 15:26  brak uprawnień Mangata może jesienią przedstawić aktualizację strategii grupy do 2025 roku
07:25  brak uprawnień Mangata szacuje EBITDA w I kw. na 38 mln zł, rezygnuje z publikacji prognoz na 2022 rok