Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:44
kontakt
MANGATA

Komunikaty

27/02/23 08:00  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Mangatę
30/01/23 15:50 MANGATA HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
29/12/22 14:39 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Michała Zawiszy do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
14:34 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 29 grudnia 2022 roku.
14:23 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 29 grudnia 2022 roku.
23/12/22 12:59 MANGATA HOLDING SA: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 16.12.2022
16/12/22 08:54 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Zygmunta Mrożka z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. skutkiem na dzień 29 grudnia 2022 roku.
12/12/22 15:04 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Leszka Targosza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku.
15:03 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Michała Jankowiaka do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku.
02/12/22 15:57 MANGATA HOLDING SA: Korekta tytułu raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 2.12.2022
15:06 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
14:59 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
14:01 MANGATA HOLDING SA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
13:55 MANGATA HOLDING SA: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
12:50 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Zarządzie MANGATA HOLDING S.A.