Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:28
kontakt
TORPOL

Komunikaty

04/08/22 16:05  brak uprawnień Torpol złożył najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PKP PLK
15:58 TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
01/08/22 15:37  brak uprawnień Konsorcjum Torpolu podpisało z PGNiG umowę o wartości 393 mln zł brutto
15:26 TORPOL S.A.: Zawarcie z PGNiG S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych
27/07/22 13:54 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.
08/07/22 12:59  brak uprawnień Oferta konsorcjum Torpolu wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGNiG
12:42 TORPOL S.A.: Wybór oferty złożonej przez TORPOL S.A. oraz Torpol Oil_Gas sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
29/06/22 11:48 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
10:28 TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
10:22 TORPOL S.A.: TORPOL S.A. raport bieżący z plikiem
10:14  brak uprawnień Torpol wypłaci 3 zł dywidendy na akcję
10:08 TORPOL S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy
28/06/22 16:29 TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.
03/06/22 14:58  brak uprawnień Konsorcjum Torpolu złożyło najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PGNiG
14:39 TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty przez TORPOL S.A. oraz Torpol Oil _ Gas sp. z o.o. w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG S.A.