Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:20
kontakt
ENERGOIN

Komunikaty

06/07/22 14:20 ENERGOINSTAL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 06.07.2022r.
13:57 ENERGOINSTAL S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 06.07.2022r.
23/06/22 13:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ENERGOINSTAL
21/06/22 21:07 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/06/22 22:38 ENERGOINSTAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22:32 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A.
30/05/22 17:05 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz raportu kwartalnego
13:03 ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
19/05/22 10:54 ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 i zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
05/05/22 14:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ENERGOINSTAL S.A.
04/05/22 20:44 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz raportu rocznego
19/04/22 13:16 ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok
18/01/22 11:19 ENERGOINSTAL S.A.: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2022 r.
03/12/21 11:02 ENERGOINSTAL S.A.: Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021r.
29/11/21 17:19 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego