Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 18:36
kontakt
ENERGOIN

Komunikaty

01/03/23 12:19 ENERGOINSTAL S.A.: Umorzenie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021r.
31/01/23 11:21 ENERGOINSTAL S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej postanowienia Sądu o otwarciu wobec spółki zależnej postępowania sanacyjnego.
09:47 ENERGOINSTAL S.A.: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 r.
22/12/22 13:51 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umów przez spółkę zależną.
30/11/22 10:05 ENERGOINSTAL S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego nr 13/2022.
29/11/22 13:51 ENERGOINSTAL S.A.: Zawarcie umowy przez spółkę zależną.
08:21 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 09:25 ENERGOINSTAL S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej złożenia przez spółkę zależną wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
17/11/22 11:52 ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022
26/10/22 15:32 ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu
20/10/22 11:08 ENERGOINSTAL S.A.: Wniesienie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kar umownych.
23/09/22 17:02 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/22 12:29 ENERGOINSTAL S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej ZEC Energoservice Sp. z o.o.
01/09/22 14:19 ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu
06/07/22 14:20 ENERGOINSTAL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 06.07.2022r.