Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 04:40
kontakt
DOMDEVEL

Komunikaty

01/07/22 09:45  brak uprawnień Dom Development nie obejmie udziałów w spółce RSKK
09:31 DOM DEVELOPMENT S.A.: Wygaśnięcie przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży 100% udziałów w RSKK Sp. z o.o.
30/06/22 17:32  brak uprawnień DOM DEVELOPMENT SA (2/2022) Dom Development Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17:21 DOM DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
17:10 DOM DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
16:42 DOM DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.
16:32 DOM DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
15:14  brak uprawnień Dom Development wypłaci dywidendę w wysokości 10,50 zł na akcję
15:10 DOM DEVELOPMENT S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
28/06/22 11:49  brak uprawnień DOM DEVELOPMENT SA (1/2022) Dom Development Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11:04 DOM DEVELOPMENT S.A.: Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.
09/06/22 18:38 DOM DEVELOPMENT S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF
08/06/22 16:18 DOM DEVELOPMENT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF
12:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF spółki DOM DEVELOPMENT S.A.
03/06/22 11:34 DOM DEVELOPMENT S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AE oraz serii AF