Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 02:48
kontakt
PBG

Komunikaty

04/04/24 19:59 PBG: Wejście w życie porozumienia zawartego przez Emitenta z RAFAKO S.A. regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów.
12/03/24 23:38 PBG: Podjęcie Uchwały przez Radę Wierzycieli PBG w zakresie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie
15/01/24 13:53 PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2024 roku
29/11/23 14:26 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/23 20:07  brak uprawnień PBG gotowe poprzeć kompleksowe warunki restrukturyzacji Rafako
31/10/23 18:37 PBG: Upływ terminu dla zamknięcia transakcji przewidzianej w Wstępnej umowie inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2023 roku
13/10/23 16:39 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:13 PBG: Śródrocznego Skrócone Sprawozdanie Finansowe PBG oraz GK PBG za 1 półrocze 2023 roku - korekta
29/09/23 20:51 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:38 PBG: Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku
27/09/23 15:05 PBG: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu zawarcia układu
14/09/23 18:13  brak uprawnień Rafako może nie zamknąć transakcji z inwestorem do końca IX; spółka wnioskuje o pożyczkę
25/08/23 19:09 PBG: Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji RAFAKO S.A. oraz nabycia akcji RAFAKO S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
08/08/23 18:48 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:41 PBG: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku