Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 09:21
kontakt
PBG

Komunikaty

02/06/23 15:25 PBG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał
30/05/23 15:58 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/23 15:21  brak uprawnień Rafako opracuje alternatywny scenariusz znalezienia inwestora, ale nie rezygnuje z procesu z udziałem MS Galleon
02/05/23 21:15 PBG: Upływ terminu dla wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. w restrukturyzacji oraz udziałów Multaros
29/04/23 00:59 PBG: PBG
00:32 PBG: PBG
27/04/23 23:22 PBG: Zawarcie porozumienia z RAFAKO S.A. w restrukturyzacji regulującego wzajemne rozliczenie oraz sprzedaż udziałów przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w kapitale zakładowym spółki RAFAKO Engineering sp. z o.o.
05/03/23 23:10 PBG: Uzgodnienie zmiany terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
28/02/23 22:15 PBG: Plan podziału PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji
23/01/23 11:48 PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2023 roku
01/12/22 12:00 PBG: Upływ terminu dla wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A.
10:47  brak uprawnień Zobowiązanie MS Galleon do zakupu akcji Rafako od PBG nie zostało zrealizowane
30/11/22 21:38 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 16:18 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku.
08/11/22 20:01 PBG: Powzięcie informacji o dokonanym wpisie w przedmiocie otwarcia likwidacji Spółki