Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 04:42
kontakt
STARHED

Komunikaty

01/07/22 11:49 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
30/06/22 21:40 STARHEDGE S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich prowadzonych przez Spółki zależne od Emitenta
28/06/22 02:10 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
07/06/22 20:11 STARHEDGE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
30/05/22 21:03 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
25/05/22 17:36 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/22 23:44 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A.
23:22 STARHEDGE S.A.: Korekta omyłkowo ujętych treści w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej Starhedge za 2021 rok
28/04/22 23:42 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A.
23:09 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A.
22/04/22 19:03 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
11/04/22 17:40 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
08/02/22 00:09 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 stycznia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
29/01/22 15:02 STARHEDGE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
14:52 STARHEDGE S.A.: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki