Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 06:31
kontakt
ERBUD

Komunikaty

24/02/23 14:04 ERBUD S.A.: Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 24 lutego 2023 roku.
13:58 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów.
15/02/23 22:17  brak uprawnień Onde ma umowy na budowę farmy wiatrowej na Litwie za 26 mln euro netto
09/02/23 14:59  brak uprawnień Erbud generalnym wykonawcą bazy serwisowej morskiej farmy wiatrowej Orlenu (aktl.)
14:49 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości ok. 50 mln PLN netto na wykonanie bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej (The Operations and Maintenance Base) z Baltic Power sp. z o.o.
14:37  brak uprawnień Erbud generalnym wykonawcą bazy serwisowej morskiej farmy wiatrowej Orlenu
07/02/23 17:16 ERBUD S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy ERBUD S.A. o zamiarze połączenia ze spółką zależną ERBUD INDUSTRY sp. z o.o.
06/02/23 14:36  brak uprawnień Spółka zależna Erbudu ma umowę za ok. 44,4 mln zł
14:28 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 9.4 mln EUR (44.4 mln PLN) z Landeshauptstadt München Baureferat na realizację Inwestycji: "Budowa zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej" przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - MOD21 GmbH.
27/01/23 14:04 ERBUD S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
23/01/23 ERBUD S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy ERBUD S.A. o zamiarze połączenia ze spółką zależną ERBUD INDUSTRY sp. z o.o.
10/01/23 12:43 ERBUD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania.
09/01/23 12:13 ERBUD S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
23/12/22 16:44  brak uprawnień Erbud wybuduje nowe jednostki kogeneracji gazowej w Poznaniu za 48,7 mln zł
16:36 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48.7 mln zł netto na budowę nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu.