Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 16:41
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

14/02/24 08:58 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze wraz z korektą powiadomienia o transakcjach
09/02/24 13:30 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie Komitetu ds. ESG Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.
13:23 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
08/02/24 12:53 GLOBAL COSMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 lutego 2024 roku.
12:46 GLOBAL COSMED S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2024 roku.
31/01/24 15:56  brak uprawnień Systemy informatyczne Global Cosmed zostały zablokowane w wyniku ataku hakerskiego
15:36 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o blokadzie systemów informatycznych Global Cosmed S.A. i spółek zależnych - atak hakerski.
25/01/24 13:41 GLOBAL COSMED S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
10/01/24 09:46 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2024r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
28/12/23 13:28 GLOBAL COSMED S.A.: Zawieszenie realizacji Programu odkupu akcji własnych Emitenta
14/12/23 09:15 GLOBAL COSMED S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z jednostką zależną od Emitenta
08:51 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:42 GLOBAL COSMED S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
13/12/23 12:45 GLOBAL COSMED S.A.: Podjęcie decyzji przez jednostkę zależną od Emitenta, dotyczącej wejścia w nowy, istotny obszar działalności podstawowej
30/11/23 15:16 GLOBAL COSMED S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z jednostką zależną od Emitenta.