Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 00:34
kontakt
COMP_W

Komunikaty

29/02/24 19:39  brak uprawnień Comp zaprasza do składania ofert sprzedaży do 117.672 akcji, proponowana cena to 143 zł/akcję
17:11 COMP: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA
28/02/24 15:25 COMP: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
06/02/24 17:48  brak uprawnień Comp w '24 planuje przeznaczyć na potrzeby transferu do akcjonariuszy co najmniej 33,6 mln zł
17:18 COMP: Informacja o wartości planowanego transferu do akcjonariuszy w 2024 r.
31/01/24 12:02 COMP: Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2024 r.
17/01/24 14:42 COMP: Rejestracja akcji serii N wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. oraz rejestracja akcji serii M wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M wraz z podsumowaniem emisji tych akcji oraz informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
15/01/24 19:47 COMP: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej (akcje serii N) oraz akcji serii M, a także wykluczenie akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z obrotu
18:14  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N spółki COMP
12/01/24 14:23 COMP: Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii M w KDPW
09/01/24 08:44  brak uprawnień Comp zakłada ok. 0,5x EBITDA zadłużenia netto na koniec '23 i 0,5-1,1x EBITDA na koniec '24
08:23 COMP: Zmniejszenie poziomu zadłużenia finansowego netto w strategii COMP 2025 Next Generation
05/01/24 12:33 COMP: Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii N w KDPW, zamiana akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. na akcje COMP S.A. i wycofanie akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z depozytu papierów wartościowych
03/01/24 10:34 COMP: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta
09:44 COMP: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze