Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 08:41
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

09/01/23 15:29 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2023 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
22/11/22 00:06 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 17:30 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/22 16:20  brak uprawnień Orzeł Biały utworzył 14 mln zł rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu rozliczeń w podatku VAT
15:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązania
19/09/22 15:05 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
28/06/22 15:26 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Likwidacja spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
15/06/22 18:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.
18:50 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
18:47 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.
07/06/22 14:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wpływ kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
19/05/22 17:26 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 15:19 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
15:09 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021
10/05/22 07:01  brak uprawnień Urząd Celno-Skarbowy uważa, że Orzeł Biały błędnie rozliczył VAT na 4,7 mln zł