Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 19:15
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

19/02/24 15:54 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
15:53 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 19.02.2024 r.
15:51 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o sprzeciwie akcjonariusza oraz informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały ujętej w porządku obrad
23/01/24 15:38 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
19/01/24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
10/01/24 10:51 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2024 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
16/11/23 00:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/10/23 16:11 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Uchylenie likwidacji spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
21/09/23 00:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/23 14:28 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
15/06/23 17:10 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.
17:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19/05/23 19:52 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
17:14 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
18/05/23 00:05 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego