Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 21:53
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

29/11/22 17:31 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 17:42  brak uprawnień Tarczyński szacuje nakłady związane z odtworzeniem zniszczonego w pożarze majątku na ok. 60 mln zł
17:09 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o skutkach pożaru w zakładzie Spółki
21/10/22 09:04  brak uprawnień Pożar w zakładzie produkcyjnym Tarczyńskiego, spółka szacuje straty
08:58 TARCZYŃSKI S.A.: Pożar w zakładzie spółki
30/09/22 17:10 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/07/22 15:33 TARCZYŃSKI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
23/06/22 16:25 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
16:15 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
16:06  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
15:57 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
10/06/22 17:01 TARCZYŃSKI S.A.: Istotny aneks do umowy kredytu.
30/05/22 17:19 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 16:24 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
24/05/22 17:02 TARCZYŃSKI S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2021