Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:13
kontakt
NTT

Komunikaty

22/07/22 16:40 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
15/07/22 16:13 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
06/07/22 17:29 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
30/06/22 07:03  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '21
29/06/22 23:54 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
23:25 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
02:20 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
02:10 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
01:03 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
00:16 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
28/06/22 13:57 NTT SYSTEM S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
13/06/22 12:56 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
03/06/22 15:38 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/06/22 23:11 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
31/05/22 16:53 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021