Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 14:17
kontakt
NTT

Komunikaty

06/09/23 08:23 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2023 r.
25/08/23 16:58 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
23/08/23 16:52 NTT SYSTEM S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu NTT System S.A.
22/08/23 16:54 NTT SYSTEM S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
02/08/23 15:03 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
05/07/23 15:33 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku.
15:26 NTT SYSTEM S.A.: Korekta raportu - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
28/06/23 17:22  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '22
17:13 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku
17:06 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku
05/06/23 17:39  brak uprawnień DM Banku BPS podwyższył cenę docelową NTT System do 8,6 zł
01/06/23 17:37  brak uprawnień NTT System planuje skup do 3,61 proc. akcji własnych
16:31 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku
30/05/23 21:12 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/23 15:27 NTT SYSTEM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych