Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 01:14
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

20/09/23 10:19  brak uprawnień Śnieżka obserwuje wyhamowanie tempa spadku wolumenów w Polsce; spodziewa się stabilnych cen surowców
19/09/23 17:50  brak uprawnień Śnieżka miała w II kw. 42,7 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu
17:05 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/23 09:10  brak uprawnień Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w II kw. wzrosła o 14 proc. - PZPFiK
04/08/23 08:03  brak uprawnień DM BDM podnosi rekomendację Śnieżki do "akumuluj" i cenę docelową do 79,9 zł
30/06/23 08:58  brak uprawnień Ipopema podwyższyła wartość godziwą akcji Śnieżki do 92,69 zł
02/06/23 14:34  brak uprawnień DM BDM podnosi rekomendację Śnieżki do 'trzymaj' i podnosi cenę docelową do 72,2 zł
17/05/23 14:28 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
13:23 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
16/05/23 17:07 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/23 17:27 ŚNIEZKA: Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
17:14 ŚNIEZKA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu
17:01 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:55 ŚNIEZKA: Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
15:30  brak uprawnień Śnieżka wypłaci 2 zł dywidendy na akcję