Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 08:43
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

17/11/22 10:50  brak uprawnień Śnieżka szacuje spadek rynku farb w Polsce pod względem wolumenowym w '22 na kilkanaście proc.
07:34  brak uprawnień Zysk netto j.d. Śnieżki w III kw. 2022 r. spadł o 14,3 proc. rdr do 19,9 mln zł
07:01 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/09/22 10:28  brak uprawnień Śnieżka liczy się z istotnym spadkiem popytu w kolejnym sezonie
13/09/22 18:02  brak uprawnień Zysk netto j.d. Śnieżki w II kw. 2022 r. spadł o 56 proc. rdr do 8,9 mln zł
17:12 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/22 08:28  brak uprawnień Ipopema obniża cenę docelową akcji Śnieżki i podtrzymuje zalecenie "sprzedaj"
31/05/22 18:49 ŚNIEZKA: Powołanie członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
17:02 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:36 ŚNIEZKA: Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
16:27  brak uprawnień Śnieżka wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję
16:08 ŚNIEZKA: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
26/05/22 10:25 ŚNIEZKA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
10:05 ŚNIEZKA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
12/05/22 13:33 ŚNIEZKA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki