Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:33
kontakt
INTERCAR

Komunikaty

08/07/22 11:06  brak uprawnień Grupa Inter Cars miała w czerwcu 1,25 mld zł przychodów, wzrost rdr o 21,5 proc.
10:59 INTERCARS: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars
09/06/22 15:28  brak uprawnień Grupa Inter Cars miała w maju 1.268,5 mln zł przychodów, wzrost rdr o 29,6 proc.
14:58 INTERCARS: Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.
31/05/22 19:28 INTERCARS: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.05.2022r
18:19 INTERCARS: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2022r.
17:22  brak uprawnień Inter Cars wypłaci 1,42 zł dywidendy na akcję za '21
17:18 INTERCARS: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
30/05/22 16:02 INTERCARS: Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej kadencji
27/05/22 11:32 INTERCARS: Zwiększenie kwoty kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
07:28  brak uprawnień Kredytodawcy Inter Cars wyrazili zgodę na zwiększenie kwot kredytów
26/05/22 23:46 INTERCARS: Podpisanie oświadczenia w sprawie zwiększenia kwot kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
19/05/22 18:05  brak uprawnień Zysk netto j.d. Inter Cars w I kw. '22 wyniósł 115,8 mln zł, wobec 151,5 mln zł konsensusu
17:51  brak uprawnień Wyniki Inter Carsu w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:43 INTERCARS: INTERCARS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego