Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 07:31
kontakt
ROVITA

Komunikaty

28/09/23 17:47 ROVITA S.A.: Wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ROVITA Spółka Akcyjna w upadłości
27/09/23 18:08 brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ROVITA S.A. W UPADŁOŚCI
11/08/23 10:54 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (19/2023) Raport okresowy za II Q 2023 rok
01/08/23 18:19 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (18/2023) Powołanie Zarządu Spółki ROVITA S.A. w upadłości na nową kadencję.
17/07/23 16:07 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (17/2023) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z firmą audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
14/07/23 18:01 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki ROVITA S.A. W UPADŁOŚCI na rynku NewConnect
13/07/23 15:41 ROVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2023 roku
15:09 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (16/2023) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
15:06 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (15/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lipca 2023 r. wraz z wynikami głosowań
29/06/23 16:39 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (14/2023) Nałożenie na Spółkę kary upomnienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a także informacje uzupełniające dotyczące wstrzymania obrotu akcjami
16/06/23 14:07 ROVITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.07.2023 r. wraz z projektami uchwał
13:40 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.07.2023 r. wraz z projektami uchwał
06/06/23 11:55 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI (12/2023) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
11:51 brak uprawnień ROVITA SA W UPADŁOŚCI (11/2023) Rejestracja zmian w statucie Spółki
31/05/23 16:59 ROVITA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack)