Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:29
kontakt
GRUPAAZOTY

Komunikaty

18/07/24 16:15 GRUPA AZOTY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku
16:13 GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku
17/07/24 20:48 GRUPA AZOTY SA: Uzupełnienie dokumentów kierowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. zwołane na dzień 18 lipca 2024 roku
16/07/24 20:52  brak uprawnień NN PTE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Grupy Azoty
20:39 GRUPA AZOTY SA: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11/07/24 14:41 GRUPA AZOTY SA: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku.
04/07/24 16:17  brak uprawnień Grupa Azoty Puławy wstrzymuje produkcję melaminy (opis)
15:52  brak uprawnień Grupa Azoty Puławy zatrzymuje instalację Melamina III
15:49 GRUPA AZOTY SA: Informacja dotycząca wstrzymania produkcji melaminy w spółce zależnej
11:47  brak uprawnień Rynek nawozowy ze stabilnymi cenami mocznika oraz fosforanu amonu - Grupa Azoty
28/06/24 06:43  brak uprawnień Zarząd Grupy Azoty nie otrzymał absolutorium za rok 2023
27/06/24 22:38  brak uprawnień GRUPA AZOTY SA (6/2024) Grupa Azoty Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
22:27 GRUPA AZOTY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku
22:25 GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku
17:02 GRUPA AZOTY SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na XII kadencję