Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 19:06
kontakt
PAK

Komunikaty

11/09/23 09:06  brak uprawnień BM Pekao rekomenduje "trzymaj" ZE PAK, cena docelowa 20,6 zł
16/08/23 13:00  brak uprawnień PGE PAK Energia Jądrowa złożyła wniosek ws. wydania decyzji zasadniczej dot. budowy elektrowni jądrowej (opis)
10/08/23 15:16  brak uprawnień Cyfrowy Polsat szacuje skons. zysk netto za II kw. na 8,1 mln zł; poniżej konsensusu (opis)
15:04  brak uprawnień Zdarzenia jednorazowe obniżą EBITDA ZE PAK-u za II kw. o 56,4 mln zł
14:56 ZE PAK S.A.: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2023 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze
01/08/23 07:51  brak uprawnień Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2024 rok
06/07/23 09:22  brak uprawnień ZE PAK SA (1/2023) ZE PAK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
03/07/23 14:27  brak uprawnień Cyfrowy Polsat kupił udziały w PAK-PCE i Pantanomo (opis)
14:10  brak uprawnień ZE PAK sprzedał na rzecz Cyfrowego Polsatu ok. 10,1 proc. udziałów w PAK-PCE za 117 mln zł
13:59 ZE PAK S.A.: Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz zbycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
27/06/23 10:17 ZE PAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
26/06/23 17:30 ZE PAK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
14/06/23 16:30  brak uprawnień Cyfrowy Polsat udzieli PAK-PCE do 175 mln zł pożyczki na sfinansowanie realizacji projektu wiatrowego
16:14 ZE PAK S.A.: Podjęcie przez PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki udzielonej przez Cyfrowy Polsat S.A. w celu finansowania projektu budowy farmy wiatrowej
31/05/23 13:01 ZE PAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA