Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:18
kontakt
POLICE

Komunikaty

05/08/22 17:29 POLICE: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
25/07/22 15:31 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 11 lipca 2022 roku oraz kontynuowanym po przerwie - w dniu 22 lipca 2022 roku.
22/07/22 22:58 POLICE: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 22 lipca 2022 roku.
20:31 POLICE: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na IX kadencję.
20/07/22 21:49 POLICE: Życiorys i oświadczenia nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
17:47 POLICE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
11/07/22 16:32  brak uprawnień POLICE SA (2/2022) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:28 POLICE: Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku.
16:27 POLICE: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku.
07/07/22 17:20 POLICE: Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
27/06/22 19:52  brak uprawnień POLICE SA (1/2022) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
19:11 POLICE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku.
14:32 POLICE: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
23/06/22 20:51 POLICE: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
21/06/22 19:26 POLICE: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.