Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 10:18
kontakt
JSW

Komunikaty

28/02/24 09:53 JSW S.A.: Odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
23/02/24 15:14  brak uprawnień RN JSW odwołała prezesa Tomasza Cudnego, p.o. prezesa został Paweł Rostkowski
15:05 JSW S.A.: Informacja w sprawie zmian w składzie Zarządu JSW S.A. oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej JSW S.A.
20/02/24 15:29  brak uprawnień JSW utworzy odpis w wysokości 169,4 mln zł, który obciąży wynik za IV kw. 2023 r.
15:19 JSW S.A.: Informacja w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel
15/02/24 18:23 JSW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie raportów bieżących nr 6/2024 i nr 6/K/2024
12/02/24 19:42 JSW S.A.: Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.
15:14  brak uprawnień Minister Aktywów Państwowych dokonał zmian w składzie rady nadzorczej JSW
15:07 JSW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.
06/02/24 17:43  brak uprawnień Inwestorzy zajęli krótką pozycję na Pepco - rejestr KNF (popr.)
15:41  brak uprawnień Inwestorzy zajęli krótkie pozycje na Pepco i CD Projekt - rejestr KNF
02/02/24 05:08 JSW S.A.: Informacja w sprawie wyniku wyborów na przedstawiciela pracowników do składu Rady Nadzorczej JSW S.A.
30/01/24 14:41 JSW S.A.: Wydłużenie czasu trwania działania JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
26/01/24 15:55  brak uprawnień Związkowcy z JSW weszli w spór zbiorowy z zarządem ws. wzrostu wynagrodzeń
23/01/24 17:07 JSW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024