Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 05:53
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

29/06/22 17:19 ŻYWIEC: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
08/06/22 16:06 ŻYWIEC: Rezygnacja osoby zarządzającej
02/06/22 18:28 ŻYWIEC: Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
18:22 ŻYWIEC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
24/05/22 18:54  brak uprawnień Grupa Żywiec, poza wypłaconą zaliczką, nie planuje dodatkowej dywidendy za '21
18:08 ŻYWIEC: Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
21/04/22 16:44 ŻYWIEC: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/04/22 08:23  brak uprawnień Strata netto Grupy Żywiec w I kw 2022 r. wyniosła 2 mln zł, przychody wzrosły do 701,3 mln zł
07:11 ŻYWIEC: ŻYWIEC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/04/22 17:20 ŻYWIEC: Zwarcie umowy pożyczki
29/03/22 16:45 ŻYWIEC: Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
16:41 ŻYWIEC: Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.
16/02/22 14:38 ŻYWIEC: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych
09:43  brak uprawnień Zysk netto Grupy Żywiec w 2021 r. wzrósł do 406,6 mln zł (opis)
07:34  brak uprawnień Zysk netto Grupy Żywiec w 2021 r. wzrósł do 406,6 mln zł