Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 21:02
kontakt
ZYWIEC

Komunikaty

16/03/23 14:16  brak uprawnień Grupa Żywiec otrzymała od spółki MPWiW ofertę nabycia browaru Leżajsk
13/03/23 16:10 ŻYWIEC: ŻYWIEC
16:03 ŻYWIEC: Korekta do skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022
15/02/23 12:54 ŻYWIEC: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych
07:42  brak uprawnień Zysk netto Grupy Żywiec w 2022 r. spadł do 110,7 mln zł
07:14 ŻYWIEC: ŻYWIEC
07:10 ŻYWIEC: ŻYWIEC
27/01/23 16:03 ŻYWIEC: Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
26/01/23 16:00 ŻYWIEC: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
25/01/23 16:21 ŻYWIEC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
16/01/23 08:10  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki GRUPA ŻYWIEC SA
07:34  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji GRUPA ŻYWIEC S.A. z siedzibą w Żywcu w drodze przymusowego wykupu
07:08  brak uprawnień Heineken International B.V ogłasza przymusowy wykup akcji Żywca
22/12/22 16:58 ŻYWIEC: Zawiadomienie Heineken International B.V. o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupa Żywiec S.A. / Notification of Heineken International B.V. of the increase in the share capital and the increase in the number of votes at the General Meeting of Grupa Żywiec S.A.
20/12/22 14:16  brak uprawnień W ramach wezwania do sprzedaży akcji Grupy Żywiec zawarto transakcje dotyczące 17.920 akcji