Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:00
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

28/06/22 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. W UPADŁOŚCI
26/05/22 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY SA
25/05/22 12:58 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA w upadłości: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
25/02/22 09:44 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA w upadłości: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez podmiot zależny od Emitenta
01/12/21 12:17  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. W UPADŁOŚCI
14/10/21 18:59  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość KB Dom
18:53 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta
18:49 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki
13/10/21 19:35 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Wznowienie notowań akcji Emitenta
13:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
11/10/21 20:32 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021r.
04/10/21 17:14 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zawieszenie notowań akcji Emitenta
13:00  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
30/09/21 19:21 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/21 22:37 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Rezygnacja osoby zarządzającej