Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 12:05
kontakt
STALPROF

Komunikaty

02/03/23 12:59 STALPROFIL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
22/02/23 08:07 STALPROFIL S.A.: Informacja o zawarciu przez STALPROFIL S.A. umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 400 relacji Lubienia - Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce
13/02/23 08:30 STALPROFIL S.A.: Informacja o wyborze oferty STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 400 relacji "Budowa gazociągu relacji Lubienia - Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce"
25/01/23 08:40  brak uprawnień Stalprofil szacuje, że miał w IV kw. 5,9 mln zł straty netto
08:29 STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za 4Q 2022 roku
12/01/23 13:24 STALPROFIL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
25/11/22 11:57 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 24.11.2022r
07:36 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/22 12:11 STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
12:07 STALPROFIL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Stalprofil S.A.
12:03 STALPROFIL S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
17/11/22 14:19  brak uprawnień Stalprofil szacuje, że miał w III kw. 8,85 mln zł zysku netto, mniej o 64 proc. rdr
14:06 STALPROFIL S.A.: Podjęcie decyzji o dokonaniu przez Spółkę aktualizacji wartości zapasów wyrobów hutniczych
10/11/22 11:52 STALPROFIL S.A.: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.
04/11/22 12:30 STALPROFIL S.A.: Informacja o utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w postępowaniu przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu ZRUG ZABRZE S.A. oraz TUIR ALLIANZ