Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 10:12
kontakt
STALPROD

Komunikaty

10/03/23 14:56  brak uprawnień Spółka Stalproduktu dostanie 100,5 mln zł wsparcia dla firm energochłonnych
14:39 STALPRODUKT: Uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW przez spółkę zależną w ramach rządowego programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
28/02/23 17:08 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/02/23 17:48  brak uprawnień Stalprodukt chce poprawić efektywność energetyczną; planuje budowę budynków komercyjnych
17:20 STALPRODUKT: Założenia kierunków działań strategicznych Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030
16/02/23 15:17  brak uprawnień Grupa Stalprodukt szacuje, że miała w IV kw. 31,4 mln zł zysku netto, poniżej konsensusu
15:07  brak uprawnień Szacunkowe wyniki Stalproduktu w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
14:59 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2022 roku
18/01/23 14:46 STALPRODUKT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
13/12/22 15:01 STALPRODUKT: Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitent
16/11/22 09:08  brak uprawnień OFERTA ZAKUPU AKCJI STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
08:42  brak uprawnień Stalprodukt chce skupić do 34,2 tys. akcji własnych
08:35 STALPRODUKT: Oferta zakupu akcji Stalprodukt Spółka Akcyjna
15/11/22 17:19  brak uprawnień Wyniki Stalproduktu w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:05 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego