Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:17
kontakt
SFINKS

Komunikaty

05/07/22 14:19 SFINKS POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 17:56 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2022r.
17:41 SFINKS POLSKA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
23/06/22 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta
13/06/22 18:04 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:50 SFINKS POLSKA S.A.: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022
11:33 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
10/06/22 22:33 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienia o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/06/22 14:29 SFINKS POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31/05/22 14:27  brak uprawnień Sprzedaż Sfinks Polska wraca do przedpandemicznego poziomu; grupa chce rozwijać się w oparciu o franczyzę
30/05/22 19:47 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A.
17:50 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A.
27/04/22 23:42 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23:36 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego