Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 21:19
kontakt
SANWIL

Komunikaty

01/08/23 17:44  brak uprawnień Sanwil Holding rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych
17:33 SANWIL HOLDING SA: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
27/07/23 11:56 SANWIL HOLDING SA: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
17/07/23 15:08 SANWIL HOLDING SA: Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A.
28/06/23 13:19 SANWIL HOLDING SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 28.06.2023 r.
13:17 SANWIL HOLDING SA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 28.06.2023 r.
01/06/23 15:09 SANWIL HOLDING SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.
30/05/23 18:18 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/04/23 23:46 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA
23:30 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA
31/01/23 11:52 SANWIL HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
29/11/22 17:44 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/10/22 12:27 SANWIL HOLDING SA: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
19/10/22 15:07 SANWIL HOLDING SA: Rejestracja połączenia spółki zależnej z Emitentem
03/10/22 15:20 SANWIL HOLDING SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 03.10.2022 r.