Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 06:46
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

10/03/23 13:20 ROPCZYCE: Przyznanie dofinansowania w ramach Programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r."
25/01/23 10:29 ROPCZYCE: Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
01/12/22 11:53 ROPCZYCE: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
21/11/22 11:18 ROPCZYCE: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok
28/10/22 11:53  brak uprawnień ZM Ropczyce chcą wypłacić 1 zł zaliczki na akcję na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.
11:34 ROPCZYCE: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok
26/10/22 18:27  brak uprawnień Ropczyce po trzech kw. zwiększyły zysk netto do 36 mln zł, ostrożnie patrzą w przyszłość
17:24 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/22 16:51  brak uprawnień ZM Ropczyce planują zwiększyć zdolności produkcyjne
16:38 ROPCZYCE: Decyzja w spawie realizacji nowej inwestycji w związku z uzyskaniem decyzji o wsparciu od Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
10/08/22 17:32 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/07/22 16:57 ROPCZYCE: Otrzymanie pozwu o zapłatę od Banku Handlowego S.A.
31/05/22 13:02 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
17/05/22 19:15 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/22 14:38 ROPCZYCE: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - uzupełnienie informacji