Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:15
kontakt
PULAWY

Komunikaty

27/07/22 21:30 PUŁAWY: Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
09/07/22 15:49  brak uprawnień Zakłady Azotowe Puławy ograniczają produkcję melaminy z powodu rosnących cen gazu
08/07/22 21:25 PUŁAWY: Informacja o czasowym ograniczeniu produkcji melaminy
07/07/22 17:19 PUŁAWY: Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
23/06/22 22:41 PUŁAWY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
22:36 PUŁAWY: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
13:43  brak uprawnień Puławy wypłacą 6,6 zł dywidendy na akcję za '21
13:38 PUŁAWY: Wypłata dywidendy za 2021 rok.
03/06/22 14:17 PUŁAWY: Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.
27/05/22 15:46 PUŁAWY: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2022 roku.
15:40 PUŁAWY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 23 czerwca 2022 roku.
25/05/22 23:57 PUŁAWY: Odwołanie wszystkich Członków Zarządu oraz powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na kolejną kadencję.
20:32 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 17:21 PUŁAWY: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
17/05/22 14:46  brak uprawnień Zarząd ZA Puławy rekomenduje wypłatę 6,6 zł dywidendy na akcję za '21