Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 23:00
kontakt
PMPG

Komunikaty

09/08/22 21:14 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
02/08/22 20:06 PMPG POLSKIE MEDIA: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
20:02 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
27/07/22 19:49 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
22/07/22 19:08  brak uprawnień PMPG Polskie Media otwiera przegląd opcji strategicznych
19:02 PMPG POLSKIE MEDIA: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
20/07/22 21:18 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
12/07/22 21:21 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
05/07/22 19:17 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
30/06/22 19:38 PMPG POLSKIE MEDIA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
19:33 PMPG POLSKIE MEDIA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PMPG Polskie Media S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
19:29 PMPG POLSKIE MEDIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PMPG Polskie Media S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2022 roku
28/06/22 07:57 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
22/06/22 22:12 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
18/06/22 08:14 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych