Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:23
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

19/09/23 12:09 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
14/09/23 07:36  brak uprawnień Wyniki Pekabeksu w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:29 PEKABEX: PEKABEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/23 20:53 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
07/09/23 19:51 PEKABEX: Zawarcie umowy linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
06/09/23 21:30 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2023 r.
20:47 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
05/09/23 21:20 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
04/09/23 17:38 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
25/08/23 07:44 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
04/08/23 20:34 PEKABEX: Zawarcie umowy linii kredytowej wielocelowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
14:59 PEKABEX: Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.
03/08/23 14:11 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
10:00 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2023 r.
01/08/23 19:33  brak uprawnień Spółka zależna Pekabexu zawarła umowę z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego