Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:51
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

05/08/22 14:57 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2022 r.
25/07/22 20:11 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
21/07/22 15:12 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
06/07/22 18:38 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2022 r
30/06/22 20:09 PEKABEX: Zawarcie umowy ramowej dla linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
23/06/22 18:57  brak uprawnień Pekabex wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
18:53 PEKABEX: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
18:48 PEKABEX: Odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej
18:42 PEKABEX: Informacja o wypłacie dywidendy
18:34 PEKABEX: Zgłoszenie projektu uchwały i treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
17/06/22 15:13 PEKABEX: Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy
09/06/22 21:37 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
21:25 PEKABEX: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
07/06/22 15:54 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2022 r.
01/06/22 19:19 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.