Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 22:07
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

05/09/23 17:22 PRIMETECH S.A.: Umorzenie postępowania o uchylenie uchwały Nr 2 NWZ PRIMETECH S.A. z 13 listopada 2020 r. w sprawie wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
25/08/23 18:34 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/23 14:46  brak uprawnień PRIMETECH SA (1/2023) PRIMETECH Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/06/23 17:16 PRIMETECH S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
17:07 PRIMETECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
06/06/23 15:40 PRIMETECH S.A.: Zawarcie porozumienia z akcjonariuszami w przedmiocie wycofania powództwa o uchylenie uchwały NWZ i wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
29/05/23 23:14 PRIMETECH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
26/05/23 17:34 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/04/23 18:35 PRIMETECH S.A.: Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2022
18:22 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A.
17:47 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A.
04/01/23 11:54 PRIMETECH S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
14/11/22 15:24  brak uprawnień Primetech może sprzedać spółkę Dalbis
15:17 PRIMETECH S.A.: Reklasyfikacja udziałów w spółce zależnej Emitenta ŚTW Dalbis sp. z o.o. do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
08/11/22 17:19 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego