Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 19:25
kontakt
KETY

Komunikaty

23/03/23 18:38  brak uprawnień Grupa Kęty miała w 2022 r. ok. 679,7 mln zł zysku netto, powyżej szacunków (opis)
18:07  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje wydatki inwestycyjne w 2023 r. na 387 mln zł
17:57  brak uprawnień Grupa Kęty miała w 2022 r. ok. 679,7 mln zł zysku netto, powyżej szacunków
17:50 KETY: KETY
17:41 KETY: KETY
08:59  brak uprawnień Szacunkowe wyniki Grupy Kęty za I kw. 2023 r. pozytywne na tle całorocznej prognozy (opinia)
22/03/23 20:33  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w I kw. '23 na 125 mln zł, spadek o 29 proc. rdr (opis)
20:11  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w I kw. '23 na 125 mln zł, spadek o 29 proc. rdr
20:02 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 1 kwartał 2023 r.
03/02/23 17:50 KETY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów
13/01/23 11:07 KETY: Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2023 roku
05/01/23 15:15 KETY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów
23/12/22 08:10  brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj"
22/12/22 13:47 KETY: Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
21/12/22 13:13  brak uprawnień Grupa Kęty odnotowuje spadek zapotrzebowania na produkty; nie ma zagrożenia realizacji strategii (opis)