Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 04:25
kontakt
KETY

Komunikaty

22/06/22 17:52  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr (opis)
17:35  brak uprawnień Grupa Kęty podniosła o 17 proc. do 642 mln zł prognozy zysku netto, o 19 proc. do 980 mln zł EBITDA w '22
17:19  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje skons. zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr
KETY: Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2022 r.
17:11 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2022 r. oraz informacje dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na działalność operacyjną w tym okresie.
09/06/22 15:32 KETY: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
31/05/22 12:48  brak uprawnień Fundusze PTE Allianz Polska mają mniej niż 5 proc. akcji Grupy Kęty
12:39 KETY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
25/05/22 18:33  brak uprawnień GRUPA KĘTY SA (1/2022) Grupa Kęty Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18:31  brak uprawnień Grupa Kęty wypłaci 52,37 zł dywidendy na akcję za '21
18:28 KETY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
18:25 KETY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
18:20 KETY: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
27/04/22 16:22 KETY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
16:14 KETY: Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy