Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 16:42
kontakt
IZOL_JAR

Komunikaty

25/01/24 14:27 IZOLACJA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
11/12/23 21:03 IZOLACJA: Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
17/11/23 22:01 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/09/23 13:55 IZOLACJA: Podjęte uchwały podczas NWZA w dniu 28.06.2023 r.
13:53 IZOLACJA: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 28 września 2023 r.
27/09/23 21:28 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
25/09/23 13:36 IZOLACJA: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półroczne 2023 roku
01/09/23 12:36 IZOLACJA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał.
22/06/23 11:43 IZOLACJA: Podjęte uchwały podczas ZWZA w dniu 19.06.2023 r., korekta.
21/06/23 09:33  brak uprawnień WZ Izolacji Jarocin zdecydowało o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję
09:25 IZOLACJA: Informacja o wypłacie dywidendy
01:00 IZOLACJA: Korekta, uzupełnienie raportu bieżącego 3/2023
20/06/23 14:11 IZOLACJA: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
13:59 IZOLACJA: Podjęte uchwały podczas ZWZA w dniu 19.06.2023 r.
24/05/23 13:23 IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał.