Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 08:28
kontakt
IZOL_JAR

Komunikaty

28/11/22 18:00 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14:31 IZOLACJA: Korekta raportu za trzeci kwartalnego 2022 r.
18/11/22 18:51 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/10/22 11:03 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 20 października 2022 r.
24/10/22 10:16 IZOLACJA: Skład Komitetu Audytu
21/10/22 12:21 IZOLACJA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
09:41 IZOLACJA: Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 października 2022 r.
17/10/22 12:34 IZOLACJA: Zgłoszenie kandydatury do składu Rady Nadzorczej
04/10/22 12:01 IZOLACJA: Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
11:57 IZOLACJA: Korekta raportu bieżąceego 8/2022 - Powołanie Komitetu Audytu
30/09/22 21:02 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/09/22 14:24 IZOLACJA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał.
21/09/22 14:50 IZOLACJA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
13/06/22 12:43 IZOLACJA: Wybór biegłego rewidenta
11/06/22 23:51 IZOLACJA: Powołanie komitetu audytu