Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 10:03
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

15/09/23 07:27 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/07/23 13:30 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20/07/23 14:40 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe po I półroczu 2023 roku
28/06/23 14:22 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 23.06.2023 roku
23/06/23 13:29  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję
12:57 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2022 rok
12:56 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 23.06.2023 roku
19/06/23 12:09 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
16/06/23 18:26 INSTALKRK: INSTALKRK
18:22 INSTALKRK: Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
05/06/23 12:58  brak uprawnień Juroszek Holding chce, by Instal Kraków wypłacił 1,50 zł dywidendy na akcję
12:36 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
26/05/23 09:49 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
09:33 INSTALKRK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
19/05/23 07:41 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego