Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:52
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

20/07/22 14:39 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku
06/07/22 09:51 INSTALKRK: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
09:49 INSTALKRK: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/07/22 15:21  brak uprawnień INSTAL KRAKÓW SA (2/2022) Instal Kraków Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/07/22 12:56 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o conajmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
12:54 INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o conajmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
24/06/22 14:49  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
14:42 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 24.06.2022 roku
14:41 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2021 rok
14:40 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 24.06.2022 roku
23/06/22 10:05 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
15/06/22 10:11  brak uprawnień Juroszek Holding chce, by Instal Kraków wypłacił 2,35 zł dywidendy na akcję
10:03 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
10:01 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
27/05/22 13:26 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.