Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 08:08
kontakt
WASKO

Komunikaty

15/09/23 17:15 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 16:11 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę, jako najkorzystniejszej.
13:39  brak uprawnień Konsorcjum z Wasko ma umowę za max. 46,8 mln zł brutto
13:22 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
16/08/23 15:27 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
10/08/23 15:28 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
04/08/23 17:23  brak uprawnień Oferta konsorcjum z Wasko na dostawę sprzętu do IMiGW wybrana jako najkorzystniejsza
17:09 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
15:56  brak uprawnień Sąd nakazał Wasko zapłatę kar za opóźnienie realizacji umów w kwocie 8,6 mln zł
15:46 WASKO S.A.: Informacja o postępowaniu sądowym
24/07/23 15:51  brak uprawnień Wasko ma umowę za max. 33,1 mln zł brutto na dostawę serwerów
15:29 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
22/06/23 17:23 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę, jako najkorzystniejszej.
20/06/23 16:09 WASKO S.A.: Informacja o zgłoszeniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do Lidera Konsorcjum roszczeń związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
16/06/23 15:41  brak uprawnień Oferta Wasko za 33 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę serwerów