Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:23
kontakt
WASKO

Komunikaty

03/08/22 14:37  brak uprawnień Oferta Wasko za 25 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu w Warszawie
14:30 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
01/08/22 13:06 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
14/07/22 14:56 WASKO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2022 i 2023
13/07/22 12:26 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
15/06/22 12:33 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem
14/06/22 16:06 WASKO S.A.: Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję
15:52 WASKO S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy.
15:50  brak uprawnień Wasko wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
15:44 WASKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14.06.2022 r.
15:36 WASKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 14.06.2022 r.
23/05/22 17:00 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem PKO BP aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego
20/05/22 17:17 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 12:45 WASKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 czerwca 2022 r.
17/05/22 14:51  brak uprawnień Wasko chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję