Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 08:12
kontakt
GETIN

Komunikaty

24/08/23 07:55 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/05/23 13:12  brak uprawnień RN Getin Holding powierzyła Piotrowi Miałkowskiemu pełnienie funkcji prezesa zarządu od 1 VII
13:08 GETIN: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
22/05/23 09:55  brak uprawnień Piotr Kaczmarek zrezygnował ze stanowiska prezesa Getin Holding
09:48 GETIN: Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
18/05/23 07:51 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/23 18:32 GETIN: Powołanie powiernika Idea Bank Ukraina
27/04/23 15:41  brak uprawnień Getin Holding wypłaci 0,58 zł dywidendy na akcję
15:34 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r.
15:30 GETIN: Informacja o wypłacie dywidendy
15:22 GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2023 r.
31/03/23 11:45  brak uprawnień Geting Holding podtrzymuje plan wyjścia z Ukrainy
30/03/23 19:32 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19:06  brak uprawnień Getin Holding chce wypłacić 0,58 zł dywidendy na akcję
19:03 GETIN: GETIN