Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 17:48
kontakt
FERRUM

Komunikaty

22/07/22 12:50 FERRUM: Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM
14/07/22 14:38 FERRUM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
13:38 FERRUM: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:03 FERRUM: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 roku.
30/06/22 12:48 FERRUM: Informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
23/06/22 15:04 FERRUM: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 14 lipca 2022 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
22/06/22 11:53 FERRUM: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/06/22 15:54 FERRUM: Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
13/06/22 14:40 FERRUM: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. umowy z GAZ-SYSTEM
14:29  brak uprawnień Izostal, Ferrum i Stalprofil podpisały umowę na dostawy rur dla Gaz-Systemu
08/06/22 13:09 FERRUM: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
08:46  brak uprawnień Ferrum chce zawrzeć umowę z doradcą i pozyskać środki m.in. na rozwój
08:38 FERRUM: Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych
30/05/22 18:17 FERRUM: FERRUM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 10:43 FERRUM: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.