Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 02:00
kontakt
FERRUM

Komunikaty

15/02/24 10:20 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
05/02/24 10:07 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
31/01/24 10:30 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
29/01/24 14:06 FERRUM: Informacja o wyborze ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
16/01/24 13:11 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
15/01/24 16:19 FERRUM: Przedłużenie terminu spłaty pożyczek
15:51 FERRUM: Informacja o wyniku otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
12/01/24 13:00 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
11/01/24 16:07 FERRUM: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną
16:00 FERRUM: Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.
10/01/24 12:15 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
11:42 FERRUM: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
09/01/24 14:14 FERRUM: Zawarcie aneksu do umowy generalnej o udzielanie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
14:01 FERRUM: Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM z zagranicznym kontrahentem umowy preferowanego dostawcy na potrzeby realizacji projektu morskich farm wiatrowych
03/01/24 12:12 FERRUM: Informacja o transakcji na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR