Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 02:24
kontakt
ENERGOAP

Komunikaty

29/11/23 06:27 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/11/23 12:33  brak uprawnień Energoaparatura wypłaci 0,1 zł zaliczki na akcję na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023
12:17 ENAP: Zaliczka na dywidendę za 2023 rok
11:58 ENAP: Powołanie osób nadzorujących.
08/11/23 15:15 ENAP: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku.
14:56 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku.
30/10/23 10:30 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
19/10/23 15:09 ENAP: Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
12/10/23 12:27 ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
09:47  brak uprawnień Energoaparatura ma umowę na roboty budowlane za 6,3 mln zł
09:30 ENAP: Zawarcie umowy
29/09/23 06:52 ENAP: ENAP formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
12/09/23 15:05 ENAP: Otrzymanie decyzji w prawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
21/08/23 14:49 ENAP: Zawarcie umowy
11/08/23 13:52 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR