Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:34
kontakt
DEBICA

Komunikaty

27/07/22 11:33  brak uprawnień Sprzedaż opon do aut osobowych w II kw. '22 spadła o 7 proc. rdr - PZPO
30/06/22 16:24 DEBICA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 30 czerwca 2022 r.
16:19 DEBICA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję
16:02 DEBICA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
15:54  brak uprawnień Dębica wypłaci 2,32 zł dywidendy na akcję
15:46 DEBICA: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2021
24/06/22 15:31 DEBICA: Powołanie Zarządu XXI kadencji
02/06/22 14:09 DEBICA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
18/05/22 17:30 DEBICA: Umowa pożyczki z Goodyear S.A.
17:19 DEBICA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2021
17/05/22 08:40  brak uprawnień Zysk netto Dębicy w I kw. wzrósł do 35,7 mln zł, przychody wzrosły do 796,9 mln zł
08:22 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego
11/05/22 19:52 DEBICA: DEBICA
19:35 DEBICA: Korekta raportu rocznego za rok 2021
10/05/22 13:52  brak uprawnień Dębica planuje wypłatę 2,32 zł dywidendy na akcję za '21