Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:59
kontakt
COGNOR

Komunikaty

28/03/23 17:16 COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
17:10 COGNOR HOLDING S.A.: zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
27/03/23 19:00 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacje osoby zarządzającej o nabyciu akcji
20/03/23 18:50 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej o złożeniu oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji serii A
17:41 COGNOR HOLDING S.A.: Zakończenie Emisji Obligacji Zamiennych o wartości 100 mln zł
15/03/23 18:23 COGNOR HOLDING S.A.: Warunkowy przydział Obligacji Zamiennych o wartości 100 mln zł
14/03/23 08:03  brak uprawnień Erste podwyższył rekomendację dla Cognor Holding do "trzymaj", cena docelowa 8,12 zł
13/03/23 18:21 COGNOR HOLDING S.A.: Notyfikacja osoby zarządzającej o ustanowieniu zastawu na akcjach
08/03/23 18:56  brak uprawnień Cognor wyemituje obligacje zamienne na akcje o wartości 100 mln zł
18:47 COGNOR HOLDING S.A.: Emisja Obligacji Zamiennych o wartości 100 mln zł
07/03/23 13:19  brak uprawnień Cognor chce w ciągu 2 lat zwiększyć moce do 1 mln ton produktów finalnych
03/03/23 23:14 COGNOR HOLDING S.A.: Raport danych niefinansowych Grupy Cognor za rok 2022
22:56 COGNOR HOLDING S.A.: Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za rok 2022
22:32  brak uprawnień Cognor miał w 2022 r. 610,4 mln zł zysku netto i 767 mln zł EBITDA (opis)
22:10  brak uprawnień Cognor miał w 2022 r. 610,4 mln zł zysku netto i 767 mln zł EBITDA