Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 03:55
kontakt
AMPLI

Komunikaty

01/02/24 18:24 AMPLI: Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta, w tym zmiany firmy Spółki na LC SPÓŁKA AKCYJNA.
20/01/24 16:26 AMPLI: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2024.
16/01/24 19:28 AMPLI: Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
19:10 AMPLI: Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. i wybór Przewodniczącego Rady.
18:40 AMPLI: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 16 stycznia 2024r.
20/12/23 19:04 AMPLI: Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2024r.
18:28 AMPLI: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.
18:15 AMPLI: Informacja o rezygnacji 2 Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
12/12/23 16:34 AMPLI: Informacja o kolejnych wpłatach dokonanych przez Emitenta w związku z realizacją układu (III rata)
29/11/23 18:03 AMPLI: AMPLI formularz raportu kwartalnego
29/09/23 20:41 AMPLI: AMPLI formularz raportu półrocznego
25/07/23 16:01 AMPLI: Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta
12/07/23 18:25 AMPLI: Informacja o zawarciu umowy pożyczki, będącej istotną transakcją z podmiotem powiązanym z AMPLI S.A.
23/06/23 16:47 AMPLI: Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
16:37 AMPLI: Powołanie członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.