Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:54
kontakt
BEST

Komunikaty

02/08/22 17:43  brak uprawnień GPW: komunikat: BEST
17:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii Y spółki BEST S.A.
25/07/22 17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii Y spółki BEST
15/07/22 11:45  brak uprawnień Spłaty Bestu w II kw. były rekordowe; grupa jest gotowa rokrocznie inwestować nawet 250-300 mln zł
11:07 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2022 roku oraz samym drugim kwartale 2022 roku.
29/06/22 14:27  brak uprawnień BEST SA (1/2022) Best Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14:15 BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się 29 czerwca 2022 roku
14:12 BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
21/06/22 20:03 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W1, W2, W3 - uzupełnienie informacji.
20/06/22 15:28 BEST: Informacja o powołaniu osób zarządzających
15/06/22 20:04 BEST: Informacje o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
01/06/22 21:05 BEST: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
18:11  brak uprawnień GPW: komunikat - BEST
30/05/22 12:37  brak uprawnień Best będzie selektywny w inwestycjach w nowe portfele wierzytelności
00:07 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego