Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 11:47
kontakt
PBSFINSA

Komunikaty

03/03/23 22:58 PBS Finanse SA: Rejestracja zmiany statutu PBS Finanse S.A.
02/02/23 22:34 PBS Finanse SA: Daty publikacji raportów okresowych w 2023 r.
30/01/23 10:23 PBS Finanse SA: Daty publikacji raportów okresowych w 2023 r.
08/12/22 23:17 PBS Finanse SA: Sprzedaż nieruchomości.
29/11/22 22:15 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz raportu kwartalnego
04/11/22 22:28 PBS Finanse SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 3 listopada 2022 r.
PBS Finanse SA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 3 listopada 2022 r.
26/10/22 23:40 PBS Finanse SA: Sprzedaż nieruchomości.
07/10/22 16:40 PBS Finanse SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 3 listopada 2022 r.
30/09/22 18:41 PBS Finanse SA: PBS Finanse SA formularz raportu półrocznego
29/09/22 21:14 PBS Finanse SA: Rejestracja zmiany statutu PBS Finanse S.A.
30/06/22 23:08 PBS Finanse SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2022 r.
23:07 PBS Finanse SA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2022 r.
22/06/22 19:46 PBS Finanse SA: Wybór biegłego rewidenta
03/06/22 18:39 PBS Finanse SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.